Wybierz odwzorowanie dla shape'a.
Wczytaj
Ortofotomapa:
Ortofotomapa:
Drogi
KRAWEDZ_JEZDNI
KRAWEDZ_NAWIERZCHNI
KRAWEZNIK
OBRZEZE
POBOCZE
PRZEPUST
ROZBIORKA
ROZBIORKA
Obiekty mostowe
Rowy, skarpy i zbiorniki
Skarpy
Dno rowu
Wypełnienie drogi
Chodniki
Nawierzchnia z kruszywa
Nawierzchnia bitumiczna
Dojazd do zbiornika
Nawierzchnia betonowa
Zieleń
Warstwy użytkownika:
MGGP Aero
Regulamin
© Geoportal.gov.pl (regulamin)
Uchwyć i przesuń